Archiv autora: admin

Fórum Optonika

Naše společnost ve spolupráci se Terrinvestem spolupořádá tradiční akci – FÓRUM OPTONIKA 2018 v rámci výstavy Amper 2018. Hlavním odborným garantem je paní doktorka Dagmar Senderáková, CSc., které děkujeme za ochotu a čas.

Hlavní myšlenkou FÓRA OPTONIKY je nabídnout odborníkům, obchodníkům, ale i široké veřejnosti, vše z oborů optiky a fotoniky na jednom místě. Odborníci z předních česko-slovenských institucí budou přednášet o tématech optických a fotonických jevů, optických a laserových systémů a optomechanických zařízení.

Fórum se koná ve dnech 20. – 22. 3. 2018 na Výstavišti v Brně. Detailní program je na www stránkách akce. Všichni zájemci o fotoniku jsou vítaní.

Konference Optonika na výstavě Amper 2018

 

 

Pozvánka na FÓRUM OPTONIKA 2016 a LIGHTtalks

loga_optonika

Česká a slovenská společnost pro fotoniku ve spolupráci s firmou Terinvest, organizátorem veletrhu AMPER (15.-18. března 2016 – areál výstaviště BVV), Vás zvou na tradiční sérii zajímavých přednášek pro veřejnost – Fórum OPTONIKA 2016. Akce je zařazena do série evropských akcí LIGHTtalks 2015.

Místo konání: BVV pavilon F – plocha F1. 21 – Fórum OPTONIKA
(Location) Brno Exhibition Center – stand F1.21 – Forum OPTONIKA

Vstup volný! Participation is free!
________________________________________

Úterý 15. 3. 2016 Tuesday 15.3.
10:00 – 10.10 Zahájení – předseda ČSSF
Introduction – president of ČSSF
10.10 – 10.30 Proč je fotonika důležitá pro společnost v 21. století?
Why Photonics is important for 21th century´s society?
Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc. – FEKT VUT Brno
10.30 – 11.00 Vesmírný výtah – utopie nebo budoucnost?
Space elevator – utopia or the future?
Ing. Pavel Škarvada, Ph.D. – FEKT VUT Brno
11.00 – 11.30 Rotace, translace a synchronizace mikroobjektů silami světla
Rotation, translation and synchronization of microobjects by light forces
Ing. Petr Jákl, Ph.D. – ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno
11.30 – 12.00 Optické 3D měřicí metody a jejich nejistota měření
Optical 3D measurement methods and their uncertainity
RNDr. Pavel Pavlíček, Ph.D. – Společná laboratoř optiky UP a FZÚ AV ČR, Olomouc
12.00 – 12.30 Budeme neviditelní?
Shall we be invisible?
Prof. RNDr. Tomáš Tyc, Ph.D. – PřF MU Brno
12.30 – 13.00 Zobrazení pomocí superrozlišujících mikroskopů a analýza obrazu
Super-resolution microscopy imaging and image analysis
Ing. Jakub Pospíšil – FEL ČVUT Praha
13.00 – 13.30 Optická vlákna – srdce vláknových laserů a zesilovačů
Optical fibers – the heart of fiber lasers and amplifiers
Dr. Ing. Ivan Kašík – ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha
13:30 – 14:00 Moderní astrofotografie ve víru technických novinek
Advanced astrophotography in the moelstrom of technological innovations
Ing. Petr Skála – FEL ČVUT Praha
14.00 – 14.30 Round Table and QaA session
Středa 16.3.2016 Wednesday 16. 3.
10.00 – 10.10 Zahájení – předseda ČSSF
Introduction – president of ČSSF
10.10 – 10.30 Proč je fotonika důležitá pro společnost v 21. století?
Why Photonics is important for 21th century´s society?
Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc. – FEKT VUT Brno
10.30 – 11.00 Holografia okolo nás
Holography around us
RNDr. Dagmar Senderáková, CSc. – FMFI, Univerzita Komenského, Bratislava
11:00 –11:30 Integrovaná fotonika
Integrated Photonics
Ing. Anton Kuzma, PhD. – Medzinárodné laserové centrum, Bratislava
11:30 – 12:00 Fotoluminiscencia čierneho kremíka a porézneho kremika
Black silicon and porous silicon photoluminiscence
RNDr. Emil Pinčík, CSc. – Fyzikálný ústav SAV, Bratislava
12:00 – 12:30 Nanoštruktúry a ich využitie v LED a laserových diódach
Applications of nanostructures in LED and LD
Doc. Ing. Jaroslav Kováč, Jr., Ph.D. – FEL STU Bratislava
12:30 – 13:00 Ultra-slabá fotonová emise z biologických systémů
Ultra-weak photon emission from biological systems
Ing. Kateřina Červinková – ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha
13:00 – 13:30 Organické elektroluminiscenčné diódy (OLED): súčasnosť a budúcnosť
Organic LED – present and future
Doc. Ing. Martin Weis, Ph.D. – FEL STU Bratislava
13:30 – 14:00 Pikosekundové lasery a přenos záření speciálními optickými vlákny
Picosecond laser and transport of raditation via special optical fibers
Ing. Michal Jelínek – FJFI ČVUT Praha
14.00 – 14.30 Round Table and QaA session
Čtvrtek 17. 3.2016 Thursday 17.3. 2016
10.00 -10.10 Zahájení – předseda ČSSF
Introduction – president of ČSSF
10.10 – 10.30 Proč je fotonika důležitá pro společnost v 21. století?
Why Photonics is important for 21th century´s society?
Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc. – FEKT VUT Brno
10.30 – 11.00 Optické planární polymerní vlnovody
Planar optical polymer waveguides
Doc. Ing. Václav Prajzler, Ph.D. – FEL ČVUT Praha
11:00 – 11:30 Vláknové optické senzory s rezonancí povrchových plazmonů
Fiber optic sensors with surface plasmons´resonance
RNDr. Dalibor Ciprian, Ph.D. – VŠB-TU Ostrava
11:30 –12:00 AKADEMIE VLÁKNOVÉ OPTIKY A OPTICKÝCH KOMUNIKACÍ®: Diagnostika a zaměřování poruch na optických kabelech
Academy of fiber optics and communication: Diagmostics and localization of defects on optical cables
Ing. Jan Brouček, CSc. – PROFiber Networking CZ s.r.o., Praha
12:00 – 12:30 Integrované součástky pro optoelektronické gigabitové systémy
Integrated devices for optoelectroni gigabytes systems
Doc. Ing. Vítězslav Jeřábek, CSc. – FEL ČVUT Praha
12:30 – 13:00 Využití šlírové metody ve výkonových laserových technologiích
Application of schlierem method in power laser technology
Doc. RNDr. Libor Mrňa, Ph.D. – ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno
13:00 – 13:30 Vláknové lasery
Fiber lasers
Ing. Jan Aubrecht, Ph.D. – ÚFE AV ČR, v.v.i., Praha
13:30 – 14:00 Interferometrická měření v nanometrologii
Interferometric measurement in nanometrology
Prof. Ing. Dr. Josef Lazar – ÚPT AV ČR, v.v.i., Brno
14.00 – 14.30 Round Table and QaA session

Prof. RNDr. Pavel Tománek, CSc.
předseda ČSSF a organizátor Fóra

Optonika 2016

Česká a slovenská společnost pro fotoniku ve spolupráci s firmou Terinvest, organizátorem veletrhu AMPER (15.-18. března 2016 – areál výstaviště BVV), Vás zvou na tradiční sérii zajímavých přednášek pro veřejnost – Fórum OPTONIKA 2016. Akce je zařazena do série evropských akcí LIGHTtalks 2015.

Program akce Optonika 2016

amper logo