Česká a Slovenská společnost pro fotoniku (ČSSF) je samostatné, zájmové, dobrovolné, nezávislé a nepolitické občanské sdružení, které sdružuje zájemce o všechny vědecké, technické, hospodářské a jiné činnosti, spojené s projevy fyzikální částice foton a souhrnně nazvané fotonika.

Naše hlavní činnost spočívá v pořádání konferencí, symposií, letních škol, kurzů a jiných odborných akcí, zaměřených na rozvoj oboru a zvyšování odborné úrovně členů. Dále spolupracujeme s jinými vědeckými, technickými, vzdělávacími a humanitními institucemi a spolky v oblastech společného zájmu. Vydáváme odborné publikace a poskytujeme služby jako expertízy, poradenství, měření apod.

Česká a Slovenská společnost pro fotoniku je kolektivním členem European Optical Society (EOS) a spolupracuje s International Committee for Optics (ICO), Society of Photooptical and Instrumentation Engineers (SPIE) a v českém národním komitétu IMEKO je zastoupena jako jeho technická komise TC-2 “Měření ve fotonice”.

Fórum Optonika

Fórum pořádá Terinvest ve spolupráci s Českou a Slovenskou společností pro fotoniku, hlavním odborným garantem je paní doktorka Dagmar Senderáková, CSc.

Konference Optonika na výstavě Amper 2018

Aktuality

Napsat komentář